Boligkonferansen 2019
Boligkonferansen 2019

Dette er KBL
Dette er KBL

Styret og kontaktinfo
Styret og kontaktinfo

Årets boligkonferanse er gjennomført i Stavanger – nye styremedlemmer på plass

Den 9. til 11. mai arrangerte KBL sin årlige boligkonferanse for alle landets kommuner. I år var det ca 270 deltakere som bidro til mye erfaringsutveksling, gode innlegg og et hyggelig seminar. Presentasjonene fra konferansen vil snart bli lagt ut på nettsidene. Vi takker alle som bidro til en vellykket konferanse!

Under landsmøtet 9. mai valgte medlemskommunene ny styreleder, nestleder og to styremedlemmer.

Styrets sammensettning er nå som følger:

Ketil Wendelbo Aanensen, leder, Oslo kommune  E-post:  ketilwendelbo.aanensen@byr.oslo.kommune.no

Hege Eivik Rasmussen, nestleder, Bodø kommune  E-post: Hege.Eivik.Rasmussen@bodo.kommune.no

Frank Eriksen, sekretær, Vadsø kommune  E-post: frank.eriksen@vadso-utleieboliger.no

Tone Fostervold, redaktør, Oslo kommune  E-post:  tone.fostervold@vel.oslo.kommune.no

Janne Nyland, kasserer, Larvik kommune  E-post: janne.nyland@larvik.kommune.no

Mariann Dannevig, styremedlem , Lillehammer kommun  E-post: mariann.dannevig@lillehammer.kommune.no

John Dutton, styremedlem , Drammen kommune  E-post:  john.dutton@drammen.kommune.no

Kristin Mjelstad, styremedlem , Bergen kommune

 

Ta gjerne kontakt med en fra styret dersom du ønsker å løfte en sak fra din kommune, eller gi oss saker til nyhetsbrev som kan være aktuelle å dele med andre kommuner.

Vi ønsker også nye kommuner velkomne til å bli medlemmer landsrådet.

Neste års konferanse gjennomføres i Tromsø, fra 29. mai til 31.mai. Hold av datoene allerede nå!

Fullmaktsskjema og innstilling til nye styremedlemmer

Nå er det få dager igjen til KBL konferansen og Landsmøtet.

Husk at dersom det er stedfortreder som skal stemme på Landsmøtet så må fullmaktsskjema fylles ut.

Fullmaktskjema 2017

Valgkomiteen har ferdigstilt sin innstilling til nytt styre.

Vi håper alle medlemskommuner kommer for å stemme, husk at det er anledning til å komme med benkeforslag!

Valgkomiteens innstilling

Landsmøte 2017 – sakspapirer

Landsmøtet for 2017 ble gjennomført i Stavanger 9.mai 2017 kl.1630-1730.

Nye styremedlemmer og ny valgkomite ble valgt. Se protokollen fra landsmøtet:

Protokoll Landsmøtet 2017

Valgkomiteens innstilling

Landsmøte 2017 saksliste

Budsjett

Årsrapport

Velkommen til KBL konferanse i Stavanger 9. -11. mai

KBL gleder seg til årets konferanse i Stavanger hvor vi kan love mange inspirerende innlegg fra et bredt utvalg av landets kommuner. Programmet og link til påmelding finner du under menyen Boligkonferansen. Les Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sin hyggelige hilsen.

 

christine-sagen-helgo_500

Velkommen til Stavanger og KBL-konferansen 2017

Det er et viktig mål for Stavanger kommune å føre en aktiv boligsosial politikk. Ikke for å overta alle utfordringene på feltet, men for på en best mulig måte å legge til rette for at den enkelte på kort eller lang sikt skal kunne klare å løse sitt eget boligbehov. Arbeidet vårt på dette feltet er forankret i boligsosial handlingsplan, som nylig er revidert og nå foreligger i tredje utgave. Visjonen er «Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø».

Med over 133.000 innbyggere er Stavanger regionens største by. Posisjonen vår som energihovedstad har bidratt til at vi har er en utadvendt by med et stort kontaktnett over hele verden. Innbyggerne representerer 181 nasjonaliteter, og over 20 % av befolkningen vår har en annen bakgrunn enn norsk. Det er vi veldig glade for!
Som gjest i Stavanger vil du oppdage at vi har et kompakt og spennende sentrum med et rikt utvalg butikker, og et pulserende uteliv med restauranter i verdensklasse. Hvis du trenger litt frisk luft, kan du rusle kailangs fra oljemuseet til konserthuset. Da vil du oppleve en levende havn hvor det muligens ligger et cruiseskip eller to og fartøy fra olje- og gassindustrien, men hvor det også er god plass til lystbåter.

Jeg håper dere får et hyggelig opphold i Stavanger.

Lykke til!

Christine Sagen Helgø
Ordfører

Landsmøtet 2017

KBLs landsmøte avholdes kl. 16.30 den 9. mai 2017 i Stavanger på Clarion Hotel Energy.

KBLs medlemmer inviteres med dette til å delta på landsmøtet. I følge vedtektene kan medlemmene i KBL fremme saker som ønskes behandlet på landsmøtet.

Frist for innsendelse av saker til styret er 30. mars 2017, dvs. 6 uker før landsmøtet. Endelig saksliste vil deretter bli lagt ut på hjemmesiden til KBL.

Landsmøtet 2017 – nye styremedlemmer

9.-11. mai arrangeres neste KBL-konferanse i Stavanger

Da blir også KBLs årlige landsmøte gjennomført.

En viktig sak på landsmøtet er valg av styremedlemmer.

De som står på valg er:

  •  Åsmund Vestad, nestleder, Molde
  • Janne Nyland, kasserer, Larvik
  • Hege Eivik Rasmussen, styremedlem, Bodø
  • Sissel Gjerlaugsen, styremedlem, Sarpsborg
  • Geir Henriksen, varamedlem, Mandal

 

Flere av de som står på valg har meddelt at de ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har igangsatt arbeidet med å finne nye kandidater til styret og  ønsker innspill til kandidater.

Innspill kan sende til en av valgkomiteens medlemmer:

Gunn-Sølvi Nyeggen: gunn-solvi.nyeggen@trondheim.kommune.no

Laila Finkenhagen: Laila.finkenhagen@porsgrunn.kommune.no

Finn Thorkildsen: finn.thorkildsen@vel.oslo.kommune.no

Roar Stangnes: roar.stangnes@tromso.kommune.no

KBL- konferanse

Neste års KBL konferanse gjennomføres i Stavanger.

Hold av datoene allerede nå: 9. til 11. mai 2017.

Vi gleder oss til å igjen samle kommunene til inspirerende dager om bolig- politikk, – sosiale og økonomiske virkemidler!

bilde-stavanger-jul

Høringsuttalelse – Nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

I forhold til forslag til endring i lov og forskrift for bostøtte – nytt inntektsgrunnlag for bostøtte,

har KBL fått bistand fra Finn Thorkildsen i Oslo kommune til å utforme et høringsnotat.

statistikk

 

Les notatet: her

Boligkonferansen i 2017

Boligkonferansen i 2017 gjennomføres i mai måned i Stavanger

Styret vil snart sette i gang å planlegge konferansen. Tips til temaer og innledere kan sendes til:

lisa.innbryn@verdal.kommune.no

og

aasmund.Vestad@molde.kommune.no

 

Vi ønsker alle våre medlemskommuner en fortsatt fin høst!

 

 

Landsmøtet 2016

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL LANDSMØTE I KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner, hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus. Under årets boligkonferanse ble landsmøte gjennomført for alle medlemskommuner.

Tid: 6. septmeber 2016 kl. 1630-1730
Sted: Scandic Parken Hotell, Ålesund

Saksliste: Landsmøte – saksliste

Sakspapirer:

Årsberetning 2015: Årsberetning 2015

Regnskap 2015: Årsrapport 2015

Revisors godkjenning 2015: Revisors beretning

Budsjett 2016: Oversikt regnskap og budsjett

Samarbeidsavtale med Husbanken: Samarbeidsavtale Husbanken – KBL

Avtale med Via Egencia: Avtale me Via Egencia – KBL

Fullmaktsskjema:Fullmaktskjema

Protokoll etter gjennomført lansmøte: protokoll-fra-landsmotet-2016