Boligkonferansen 2019
Boligkonferansen 2019

Dette er KBL
Dette er KBL

Styret og kontaktinfo
Styret og kontaktinfo

Landsmøtet og valgresultat

Et knippe nye og avtroppende styre- og varamedlemmer

Et knippe nye og avtroppende styre- og varamedlemmer umiddelbart etter boligkonferansens slutt.

KBL avholdt som vanlig landsmøte i forbindelse med boligkonferansen, 29. mai 2018.

Det ble gjennomført valg av styre og varamedlemmer.

Styret for kommende periode er som  følger

Leder: Ketil Wendelbo Aanensen, Oslo (2 år. Gjenvalg)
Nestleder: Hege Eivik Rasmussen, Bodø (ikke på valg, 1 år igjen)
Sekretær: Lise Henriette Rånes, Bodø (2 år)
Kasserer: Kristin Mjelstad, Bergen (1 år, trer inn for Janne Nyland som trekker seg)
Redaktør: Rita Karin Sele, Sandnes (2 år)
Styremedlem: Alise Vea, Haugesund (1 år, trer inn for Kristin Mjelstad som er ny kasserer)
Styremedlem: Mariann Dannevig (ikke på valg)
Styremedlem: Robin Brynildsen, Sarpsborg (2 år)
1. vara: Trine Dønhaug, Oslo (1 år, trer inn for Rita Karin Sele som er ny redaktør)
2. vara: Gøril Onarheim, Lyngdal (2 år)
3. vara: Margrethe Stornes Iversen, Asker (ikke på valg, 1 år igjen)

Valgkomite for landsmøteperioden blir:
Janne Nyland, Larvik
Tone Fostervold, Oslo
Charlotte Knutsen Halgunset, Trondheim
Vara: Frank Eriksen, Vadsø

Vi ønsker å takke avtroppende styremedlemmer og valgkomiteen for sitt gode arbeid!

Sakspapirer til landsmøtet 2018

Landsmøtet 2018 gjennomføres 29. mai kl 16.20, i forbindelse med årets boligkonferanse. Sakspapirene kan leses her.

Husk at den som skal stemme for din kommune må ha med fullmaktsskjema. Fullmaktskjema 2018

 

Påmeldingsfrist til KBL konferansen i Tromsø

Husk at fristen til å melde seg på årets store boligkonferanse i Tromsø er innen fredag 13. april. Til nå har 190 personer meldt seg på!
Vi gleder oss til flotte dager sammen med kommunene i slutten av mai. Meld deg på du også! 

 

Årets boligsosiale pris! Statens pris for 2018

Det ønskes mange kandidater til årets boligsosiale pris!

Hvem er best i landet på boligsosialt arbeid?

Kjenner du til kommuner, organisasjoner eller andre som gjør en strålende jobb med å finne gode boliger og skape gode bomiljøer for mennesker som trenger hjelp på boligmarkedet? De kan delta i konkurransen om en gjev hederspris!

Prisen for boligsosialt arbeid deles ut i Oslo for fjerde gang i 2018.

Frist for å melde inn forslag er 20. april.

Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Les mer her: https://husbanken.no/boligsosialt-arbeid/statens-pris-for-boligsosialt-arbeid-intro/

 

Uttalelse om forslag fra SSB om å legge ned leiemarkedsundersøkelsen

Tidligere i vinter mottok KBL en henvendelse fra Kommunal- og moderniseringdepartementet om at Statistisk Sentralbyrå vurderte nedleggelse av leiemarkedsundersøkelsen. Fristen for å komme med innspill var kort, og vi fikk ikke vurdert saken fullt ut. Vi har nå vurdert saken nærmere, og har i går sendt en grundigere uttalelse om forslaget hvor vi tar til orde for en utvidelse av undersøkelsen, snarere enn en nedleggelse.

Program og påmeldingslink til årets største boligkonferanse er klar! Velkommen til Tromsø 29. mai – 31. mai

Velkommen til årets største boligkonferanse. KBL håper å se deg i Tromsø 29. mai til 31. mai. Vi kan lovende et spennende program med aktuelle innlegg som viser hvordan kommunene jobber med å løse boligsosial utfordringer.

Les mer om konferansen her:

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/68030

 

Påmeldingsfrist 15. april 2018

Vil du bidra i KBL? – valg av nye styremedlemmer i 2018

VALG 2018

På Landsmøtet under boligkonferansen i Tromsø den 25. mai skal det velges nye styremedlemmer.

Hvis du er engasjert i det boligsosiale fagområdet og ønsker å bidra til videreutvikling av området, så bli med i KBL styret.
Følgende styremedlemmer – roller er på valg for de neste to år:

Ketil Wendelboe Aanensen, Oslo – Leder

Frank Eriksen, Vadsø – Sekretær

Tone Fostervold, Oslo – Redaktør

John Dutton, Drammen – Styremedlem

Gøril Onarheim, Lyngdal – 2. varamedlem

Forslag til nye styremedlemmer sendes til: valgkomite@kbl.kommune.no

 

 

 

Boligkonferansen 2018

Godt nytt år!

KBL styret er i full gang med å planlegge årets konferanse i vakre Tromsø fra 29.5. 2018 til 31.5.2018. Mange flotte og interesante fordragsholdere har takket ja til å bidra til at dette blir en fin konferanse. Hold av datoene!

 

Landsmøtet

Vedlagt er protokoll fra Landsmøtet 2017 som ble gjennomført i Stavanger.

 

Protokoll Landsmøtet 2017

Bostedsløse i Norge per 2016

Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge av NIBR.

Den først kartleggingen ble gjennomført i 1996, nøyaktig 20 år før studien som presenteres i denne rapporten.

Last ned rapporten: Bostedsløse 2016