politikk– Ei eiga lov vil styrkje bustøtta som eit viktig bustadsosialt verkemiddel. I tillegg får vi eit meir tilgjengeleg og oversiktleg regelverk. Det seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Gjennom øynene til mennesker som strever i det norske boligmarkedet, spørres det i rapporten hva bolig og hjem betyr i menneskers liv, og hva det å ha en utfordrende boligsituasjon innebærer for enkeltmenneskers og familiers sosiale velferd. Utgangspunkt for analyse og drøftinger var eierlinjen i den norske boligpolitikken.

Aktuelle artikler om tema: (kommer)