okonomiUtsagnet «Man må ha en plass å bo» stammer fra en person som ble intervjuet til forskningsrapporten med samme navn. Prosjektrapporten er laget av IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) med finansiering fra Husbanken.

Gjennom øynene til mennesker som strever i det norske boligmarkedet, spørres det i rapporten hva bolig og hjem betyr i menneskers liv, og hva det å ha en utfordrende boligsituasjon innebærer for enkeltmenneskers og familiers sosiale velferd. Utgangspunkt for analyse og drøftinger var eierlinjen i den norske boligpolitikken.

Aktuelle artikler om tema: (kommer)