Dette er KBL

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus.

Organinsasjonens virksomhet er blant annet å være et bindeledd mellom kommunene og staten, bidragsyter og hørigsinstans, drive informasjon- og opplæringsvirksomhet overfor kommunene samt årlig planlegging og gjennomføring av boligkonferanse.

KBL er

 • En medlemsorganisasjon for ansatte innen kommunenes boligarbeid.
 • En viktig samarbeidspartner for staten i utvikling av boligvirkemidler.
 • En arena for informasjons- og erfaringsutveksling.
 • Partipolitisk nøytralt.

Formål

 • Samle ansatte i kommunene for utveksling av erfaringer, faglig samarbeid og koordinering av arbeidsområdet.
 • Delta i komitearbeid, høringer og avgi uttalelser overfor sentrale myndigheter om boligadministrasjonens virkeområde.

Aktiviteter

 • Arrangere årlig nasjonal boligkonferanse for alle landets kommuner.
 • Arrangere fagkurs innen bolig- og eiendomsforvaltning.
 • Utgi fire nyhetsbrev per år.
 • Delta i ulike statlige arbeidsgrupper på vegne av kommunesektoren:  KOSTRA-gruppene og Videreutvikling av startlån
 • Samarbeid med FOBE, Forum for offentlige bygg og eiendommer, om opplæring rettet mot ansatte i offentlig eiendomssektor. 

Organisering

Landsmøtet er KBLs øverste myndighet. Medlemskommunene har stemmerett på landsmøtet. Alle kommuner kan bli medlem i KBL.

Landsmøtet velger styre med 8 faste medlemmer og 3 vararepresentanter. Styremedlemmene er fra ulike sektorer og nivå i kommunene. KBL driftes av styret.

Litt historikk 

KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet ble stiftet for at landets boligsekretærer kunne utveksle tanker og ideer.

KBLS strategier innen boligpolitikk og boligsosialt arbeid frem mot 2020

 

Comments are closed.