Medlemskap

Medlemmer i KBL får: 

  • Økt mulighet for påvirkning av politiske føringer for boligarbeidet
  • Økt mulighet for utforming av boligvirkemidler og andre rammebetingelser via tverretatlige arbeidsgrupper
  • Redusert deltakeravgift på KBLs årlige boligkonferanse
  • Redusert deltakeravgift på andre arrangementer i regi av KBL
  • Benytte seg av samme rammeavtale som KBL hos VIA reisebyrå (ny i 2009)

KBL har i en årrekke brukt VIA som samarbeidspartner i forbindelse med bestilling av reiser og opphold. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med boligkonferansen hvor VIA tar seg av påmeldingen av alle deltakere og innledere som kommer på konferansen. Vi vet at det er flere medlemskommuner som ikke har forhandlet egen avtale med et reisebyrå,  og disse kan nå benytte seg av samme avtalen som KBL har forhandlet seg frem til hos VIA.

Her finner du Avtale VIA

Ta kontakt for å høre mer om medlemskap i KBL

Medlemsskap koster kr 2 750 per år. 

KBL har 122 medlemskommuner. Oversikt over disse finner du her: Medlemskommuner per 23.02.2017:

Comments are closed.