KBLs landsmøte ble gjennomført 6. september 2016 i Ålseund. Det ble blant annet valgt ny styreleder for to år.

Her finner du protokollen fra landsmøtet protokoll-fra-landsmotet-6-september-2016