Startlånsmidler 2015

KBL ønsker alle kommuner god sommer med en gladnyhet fra Husbanken:

Kommunene kan søke om mer startlånsmidler for 2015

Alle kommunene fikk i år innvilget fjorten prosent mindre startlån enn det de søkte om. Økningen av rammen innebærer at de kommuner som ønsker det kan få utbetalt hele den omsøkte rammen. Husbanken gir også kommunene mulighet til å melde om økt behov for inneværende år. Hvor mye som gjenstår på rammen, sett opp mot kommunenes totale behov, vil avgjøre om søknad om tilleggsbevilgning kan imøtekommes helt eller delvis. Kommuner som ikke tidligere i år har søkt om startlånmidler kan også søke nå.

Bevilget startlånramme overføres kommunene i to tildelinger. Andre tildeling vil finne sted ca. 20. september 2015.

Kommunene vil motta informasjon om dette i et brev som sendes ut i løpet av de nærmeste dagene.

http://www.husbanken.no/startlaan/kommune/en-milliard-kroner-ekstra-til-startlan/

baard
En milliard kroner ekstra til startlån – Husbanken
www.husbanken.no

Etterspørselen etter lån fra Husbanken til nye boligprosjekter synker, mens kommunene har økt forbruket

Comments are closed.