Årets boligsosiale pris! Statens pris for 2018

Det ønskes mange kandidater til årets boligsosiale pris!

Hvem er best i landet på boligsosialt arbeid?

Kjenner du til kommuner, organisasjoner eller andre som gjør en strålende jobb med å finne gode boliger og skape gode bomiljøer for mennesker som trenger hjelp på boligmarkedet? De kan delta i konkurransen om en gjev hederspris!

Prisen for boligsosialt arbeid deles ut i Oslo for fjerde gang i 2018.

Frist for å melde inn forslag er 20. april.

Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Les mer her: https://husbanken.no/boligsosialt-arbeid/statens-pris-for-boligsosialt-arbeid-intro/

 

Comments are closed.