Uttalelse om forslag fra SSB om å legge ned leiemarkedsundersøkelsen

Tidligere i vinter mottok KBL en henvendelse fra Kommunal- og moderniseringdepartementet om at Statistisk Sentralbyrå vurderte nedleggelse av leiemarkedsundersøkelsen. Fristen for å komme med innspill var kort, og vi fikk ikke vurdert saken fullt ut. Vi har nå vurdert saken nærmere, og har i går sendt en grundigere uttalelse om forslaget hvor vi tar til orde for en utvidelse av undersøkelsen, snarere enn en nedleggelse.

Comments are closed.