Høringsuttalelse – Nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Av - nov 24, 2016

I forhold til forslag til endring i lov og forskrift for bostøtte – nytt inntektsgrunnlag for bostøtte, har KBL fått bistand fra Finn Thorkildsen i Oslo kommune til å utforme et høringsnotat.   Les notatet: her

Husbankens bostøtte – en svekket ordning

Av - aug 26, 2015

eller: tilbake til utgangspunktet De siste årene har det skjedd en kraftig avgang av bostøttemottakere etter hver årlige omregning på bakgrunn av nye ligningsinntekter. Dette skyldes, som KBL tidligere har påpekt at egenandelene i ordningen ikke har blitt justert i takt med den generelle inntektsutviklingen. Egenandelene har faktisk ikke blitt justert overhodet siden termin 7/2013. […]