Høringsuttalelse – Nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Av - Nov 24, 2016

I forhold til forslag til endring i lov og forskrift for bostøtte – nytt inntektsgrunnlag for bostøtte, har KBL fått bistand fra Finn Thorkildsen i Oslo kommune til å utforme et høringsnotat.   Les notatet: her

Husbankens bostøtte – en svekket ordning

Av - Aug 26, 2015

eller: tilbake til utgangspunktet De siste årene har det skjedd en kraftig avgang av bostøttemottakere etter hver årlige omregning på bakgrunn av nye ligningsinntekter. Dette skyldes, som KBL tidligere har påpekt at egenandelene i ordningen ikke har blitt justert i takt med den generelle inntektsutviklingen. Egenandelene har faktisk ikke blitt justert overhodet siden termin 7/2013. […]

Uavklart hva som skjer med bostøtten ved omleggingen av uførepensjonen

Av - Aug 7, 2014

Fra nyttår endres uførepensjonen til uføretrygd. Det er uavklart hvilke konsekvenser  dette får for den statlige bostøtten. KBL har i den forbindelse sendt et brev til statsråd Jan Tore Sanner. I brevet uttrykkes  bekymring for konsekvensene, og det bes om en snarlig avklaring. brev til statsråd Sanner – uttalelse an bostøtte.

Brev til Statssektretær Anne Beathe Tvinnereim om bostøtte

Av - Oct 21, 2013

KBL uttaler i brev av 08.07.13 til Statssekretær Anne Beathe Tvinnereim i KRD at det er behov for se på prosedyrerene for saksbehandling i bostøttesystemet. I tillegg påpekes at det er behov for å endre boutgiftstaket, inntektsgrenser og egenandelen. KBL ber om at reglene for delt omsorg justeres slik at begge omsorgspersoner med lave inntekter kan kvalifisere til bostøtte. […]