Husbankens bostøtteordning – en ordning i fall?

Av - sep 15, 2014

Teksten er skrevet av: Finn Thorkildsen. De siste årene har det vært til dels kraftige frafall av statlige bostøttemottakere etter omregningene som skjer hvert år på bakgrunn av nye likningsinntekter.  Dette skyldes at beregningssatsene ikke har blitt justert i takt med den årlige trygde- og inntektsutviklingen i tilstrekkelig grad.  I år var noen av oss […]