Årets boligsosiale pris! Statens pris for 2018

Av - apr 11, 2018

Det ønskes mange kandidater til årets boligsosiale pris! Hvem er best i landet på boligsosialt arbeid? Kjenner du til kommuner, organisasjoner eller andre som gjør en strålende jobb med å finne gode boliger og skape gode bomiljøer for mennesker som trenger hjelp på boligmarkedet? De kan delta i konkurransen om en gjev hederspris! Prisen for […]

Bostedsløse i Norge per 2016

Av - jul 25, 2017

Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge av NIBR. Den først kartleggingen ble gjennomført i 1996, nøyaktig 20 år før studien som presenteres i denne rapporten. Last ned rapporten: Bostedsløse 2016    

Ny byggteknisk forskrift (Tek17)

Av - jul 25, 2017

Ny byggteknisk forskrift, TEK17, tredde i kraft 1. juli. Gjennom å fjerne, lempe på og forenkle krav skal forskriften bli enklere å bruke og bidra til å redusere byggekostnadene, primært for boliger. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/det-blir-enklere-og-billigere-a-bygge-bolig/id2558510/

Høringsuttalelse – Nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Av - nov 24, 2016

I forhold til forslag til endring i lov og forskrift for bostøtte – nytt inntektsgrunnlag for bostøtte, har KBL fått bistand fra Finn Thorkildsen i Oslo kommune til å utforme et høringsnotat.   Les notatet: her

Nye oppgaver til større kommuner

Av - sep 13, 2016

KBL har sendt inn en høringsuttalelse i forbindelse med nye oppgaver til større kommuner. Les saken her: nye-oppgaver-til-storre-kommuner

Av - jun 15, 2016

KBL jobber for medlemskommunene og for å bidra til at vi når de nasjonale målene: Alle skal ha et godt sted å bo Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv I den forbindelse har KBL den siste tiden utformet tre høringssvar: 1. […]

Statsbudsjett 2016

Av - nov 8, 2015

KBL har merket seg at det er mange possitve utviklingstrekk i forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 7. oktober. Uttalelse er sendt til statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringdepartementet. Les hele uttalelsen her:KBL sin uttalelse til statsbudsjett 2016  

Høringsuttalelse

Av - sep 22, 2015

KBL har sendt inn høringsvar i forbindelse med forslag til endring av § 2, annet ledd, i forskrift om tilskudd til utleieboliger. Les uttalelsen her: Utleieboliger

Husbankens bostøtte – en svekket ordning

Av - aug 26, 2015

eller: tilbake til utgangspunktet De siste årene har det skjedd en kraftig avgang av bostøttemottakere etter hver årlige omregning på bakgrunn av nye ligningsinntekter. Dette skyldes, som KBL tidligere har påpekt at egenandelene i ordningen ikke har blitt justert i takt med den generelle inntektsutviklingen. Egenandelene har faktisk ikke blitt justert overhodet siden termin 7/2013. […]

Startlånsmidler 2015

Av - jul 3, 2015

KBL ønsker alle kommuner god sommer med en gladnyhet fra Husbanken: Kommunene kan søke om mer startlånsmidler for 2015 Alle kommunene fikk i år innvilget fjorten prosent mindre startlån enn det de søkte om. Økningen av rammen innebærer at de kommuner som ønsker det kan få utbetalt hele den omsøkte rammen. Husbanken gir også kommunene […]