Generelt

En sjelden oversikt!

SINTEF har på oppdrag fra Husbanken laget en oversikt over og vurdert muligheter og utfordringer knyttet til nåværende og fremtidige teknologiske løsninger i private hjem. Resultatet har blitt en sjelden kunnskapssamling av produkter, tjenestemiljøer og muligheter Vi må likevel finne en god balanse mellom teknologien og menneskelig kontakt og kompetanse, sier statsråd Liv Signe Navarsete i en pressemelding

 

Navarsete vil høre deg

Hva er en god bolig, hvilke erfaringer har du fra leiemarkedet og har du noen smarte råd og tips? Nå åpner Regjeringen bloggen sin for dine innspill i boligpolitikken. NOU’en om boligpolitikken, Rom for alle, ble lagt fram i høst. Denne har vært på høring og svarene danner grunnlag for meldingen som Regjeringen skal legge fram. Nå ønsker kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete å høre hva folk flest mener.

Kommunal eiendomsforvaltning

Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak? En veileder for folkevalgte og administrasjon, utarbeidet av de etablerte kommunale eiendomsforetakene i Norge (2011).

Temaheftet handler blant annet om alternative juridiske organisasjonsformer, drift, vedlikehold, regnskap, kjøp, salg, utleie og bruk av statlige tilskudds- og finansieringsordninger. De gode løsningene kjennetegnes ved at de er resultater av gode prosesser som involverer både politisk og administrativ ledelse, brukere av bygningene og eiendomsforvaltningen.

Heftet er utarbeidet av de etablerte kommunale eiendomsforetakene i Norge med råd fra eksterne fagmiljøer og med midler fra Statens Bygningstekniske etat ved KoBE (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning).