En sjelden oversikt!

Av - apr 23, 2013

SINTEF har på oppdrag fra Husbanken laget en oversikt over og vurdert muligheter og utfordringer knyttet til nåværende og fremtidige teknologiske løsninger i private hjem. Resultatet har blitt en sjelden kunnskapssamling av produkter, tjenestemiljøer og muligheter Vi må likevel finne en god balanse mellom teknologien og menneskelig kontakt og kompetanse, sier statsråd Liv Signe Navarsete […]

Navarsete vil høre deg

Av - jan 23, 2013

Hva er en god bolig, hvilke erfaringer har du fra leiemarkedet og har du noen smarte råd og tips? Nå åpner Regjeringen bloggen sin for dine innspill i boligpolitikken. NOU’en om boligpolitikken, Rom for alle, ble lagt fram i høst. Denne har vært på høring og svarene danner grunnlag for meldingen som Regjeringen skal legge […]

Kommunal eiendomsforvaltning

Av - jan 22, 2013

Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak? En veileder for folkevalgte og administrasjon, utarbeidet av de etablerte kommunale eiendomsforetakene i Norge (2011). Temaheftet handler blant annet om alternative juridiske organisasjonsformer, drift, vedlikehold, regnskap, kjøp, salg, utleie og bruk av statlige tilskudds- og finansieringsordninger. De gode løsningene kjennetegnes ved at de er resultater av […]