Landsmøte

Landsmøte 2019

Årsberetning 2018

Saksliste-landsmøte-2019

Fullmaktskjema-2019

KBLBudsjett2019

KBL Uavhengig revisors beretning 2018

Årsrapport 2018 signert

Valgkomiteens innstilling

Protokoll årsmøtet 2019

Vil du bli med i KBL styret?

Vi trenger forslag til nye styremedlemmer som kan tiltre i løpet av 2018. Dette da styreleder har fått ny jobb i Husbanken og må gå ut av styret når han tiltrer stilling i staten.

Nestleder har desverre også meldt at hun må trekke seg.

Dersom du har lyst til å sitte i KBL styret som leder eller nestleder, så send en e-post til valgkomiteen ved leder: janne.nyland@larvik.kommune.no

Ekstaordinært landsmøte vil bli gjennomført i november. Mer informasjon rundt landsmøtet vil bli tilsendt medlemskommunene.

Landsmøtet og valgresultat

Et knippe nye og avtroppende styre- og varamedlemmer

Et knippe nye og avtroppende styre- og varamedlemmer umiddelbart etter boligkonferansens slutt.

KBL avholdt som vanlig landsmøte i forbindelse med boligkonferansen, 29. mai 2018.

Det ble gjennomført valg av styre og varamedlemmer.

Styret for kommende periode er som  følger

Leder: Ketil Wendelbo Aanensen, Oslo (2 år. Gjenvalg)
Nestleder: Hege Eivik Rasmussen, Bodø (ikke på valg, 1 år igjen)
Sekretær: Lise Henriette Rånes, Bodø (2 år)
Kasserer: Kristin Mjelstad, Bergen (1 år, trer inn for Janne Nyland som trekker seg)
Redaktør: Rita Karin Sele, Sandnes (2 år)
Styremedlem: Alise Vea, Haugesund (1 år, trer inn for Kristin Mjelstad som er ny kasserer)
Styremedlem: Mariann Dannevig (ikke på valg)
Styremedlem: Robin Brynildsen, Sarpsborg (2 år)
1. vara: Trine Dønhaug, Oslo (1 år, trer inn for Rita Karin Sele som er ny redaktør)
2. vara: Gøril Onarheim, Lyngdal (2 år)
3. vara: Margrethe Stornes Iversen, Asker (ikke på valg, 1 år igjen)

Valgkomite for landsmøteperioden blir:
Janne Nyland, Larvik
Tone Fostervold, Oslo
Charlotte Knutsen Halgunset, Trondheim
Vara: Frank Eriksen, Vadsø

Vi ønsker å takke avtroppende styremedlemmer og valgkomiteen for sitt gode arbeid!

Sakspapirer til landsmøtet 2018

Landsmøtet 2018 gjennomføres 29. mai kl 16.20, i forbindelse med årets boligkonferanse. Sakspapirene kan leses her.

Husk at den som skal stemme for din kommune må ha med fullmaktsskjema. Fullmaktskjema 2018

 

Vil du bidra i KBL? – valg av nye styremedlemmer i 2018

VALG 2018

På Landsmøtet under boligkonferansen i Tromsø den 25. mai skal det velges nye styremedlemmer.

Hvis du er engasjert i det boligsosiale fagområdet og ønsker å bidra til videreutvikling av området, så bli med i KBL styret.
Følgende styremedlemmer – roller er på valg for de neste to år:

Ketil Wendelboe Aanensen, Oslo – Leder

Frank Eriksen, Vadsø – Sekretær

Tone Fostervold, Oslo – Redaktør

John Dutton, Drammen – Styremedlem

Gøril Onarheim, Lyngdal – 2. varamedlem

Forslag til nye styremedlemmer sendes til: valgkomite@kbl.kommune.no

 

 

 

Landsmøtet

Vedlagt er protokoll fra Landsmøtet 2017 som ble gjennomført i Stavanger.

 

Protokoll Landsmøtet 2017

Årets boligkonferanse er gjennomført i Stavanger – nye styremedlemmer på plass

Den 9. til 11. mai arrangerte KBL sin årlige boligkonferanse for alle landets kommuner. I år var det ca 270 deltakere som bidro til mye erfaringsutveksling, gode innlegg og et hyggelig seminar. Presentasjonene fra konferansen vil snart bli lagt ut på nettsidene. Vi takker alle som bidro til en vellykket konferanse!

Under landsmøtet 9. mai valgte medlemskommunene ny styreleder, nestleder og to styremedlemmer.

Styrets sammensettning er nå som følger:

Ketil Wendelbo Aanensen, leder, Oslo kommune  E-post:  ketilwendelbo.aanensen@byr.oslo.kommune.no

Hege Eivik Rasmussen, nestleder, Bodø kommune  E-post: Hege.Eivik.Rasmussen@bodo.kommune.no

Frank Eriksen, sekretær, Vadsø kommune  E-post: frank.eriksen@vadso-utleieboliger.no

Tone Fostervold, redaktør, Oslo kommune  E-post:  tone.fostervold@vel.oslo.kommune.no

Janne Nyland, kasserer, Larvik kommune  E-post: janne.nyland@larvik.kommune.no

Mariann Dannevig, styremedlem , Lillehammer kommun  E-post: mariann.dannevig@lillehammer.kommune.no

John Dutton, styremedlem , Drammen kommune  E-post:  john.dutton@drammen.kommune.no

Kristin Mjelstad, styremedlem , Bergen kommune

 

Ta gjerne kontakt med en fra styret dersom du ønsker å løfte en sak fra din kommune, eller gi oss saker til nyhetsbrev som kan være aktuelle å dele med andre kommuner.

Vi ønsker også nye kommuner velkomne til å bli medlemmer landsrådet.

Neste års konferanse gjennomføres i Tromsø, fra 29. mai til 31.mai. Hold av datoene allerede nå!

Landsmøte 2017 – sakspapirer

Landsmøtet for 2017 ble gjennomført i Stavanger 9.mai 2017 kl.1630-1730.

Nye styremedlemmer og ny valgkomite ble valgt. Se protokollen fra landsmøtet:

Protokoll Landsmøtet 2017

Valgkomiteens innstilling

Landsmøte 2017 saksliste

Budsjett

Årsrapport

Landsmøtet 2017

KBLs landsmøte avholdes kl. 16.30 den 9. mai 2017 i Stavanger på Clarion Hotel Energy.

KBLs medlemmer inviteres med dette til å delta på landsmøtet. I følge vedtektene kan medlemmene i KBL fremme saker som ønskes behandlet på landsmøtet.

Frist for innsendelse av saker til styret er 30. mars 2017, dvs. 6 uker før landsmøtet. Endelig saksliste vil deretter bli lagt ut på hjemmesiden til KBL.

Landsmøtet 2017 – nye styremedlemmer

9.-11. mai arrangeres neste KBL-konferanse i Stavanger

Da blir også KBLs årlige landsmøte gjennomført.

En viktig sak på landsmøtet er valg av styremedlemmer.

De som står på valg er:

  •  Åsmund Vestad, nestleder, Molde
  • Janne Nyland, kasserer, Larvik
  • Hege Eivik Rasmussen, styremedlem, Bodø
  • Sissel Gjerlaugsen, styremedlem, Sarpsborg
  • Geir Henriksen, varamedlem, Mandal

 

Flere av de som står på valg har meddelt at de ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har igangsatt arbeidet med å finne nye kandidater til styret og  ønsker innspill til kandidater.

Innspill kan sende til en av valgkomiteens medlemmer:

Gunn-Sølvi Nyeggen: gunn-solvi.nyeggen@trondheim.kommune.no

Laila Finkenhagen: Laila.finkenhagen@porsgrunn.kommune.no

Finn Thorkildsen: finn.thorkildsen@vel.oslo.kommune.no

Roar Stangnes: roar.stangnes@tromso.kommune.no