Vil du bli med i KBL styret?

Av - aug 31, 2018

Vi trenger forslag til nye styremedlemmer som kan tiltre i løpet av 2018. Dette da styreleder har fått ny jobb i Husbanken og må gå ut av styret når han tiltrer stilling i staten. Nestleder har desverre også meldt at hun må trekke seg. Dersom du har lyst til å sitte i KBL styret som […]

Landsmøtet og valgresultat

Av - mai 31, 2018

KBL avholdt som vanlig landsmøte i forbindelse med boligkonferansen, 29. mai 2018. Det ble gjennomført valg av styre og varamedlemmer. Styret for kommende periode er som  følger Leder: Ketil Wendelbo Aanensen, Oslo (2 år. Gjenvalg) Nestleder: Hege Eivik Rasmussen, Bodø (ikke på valg, 1 år igjen) Sekretær: Lise Henriette Rånes, Bodø (2 år) Kasserer: Kristin […]

Sakspapirer til landsmøtet 2018

Av - mai 4, 2018

Landsmøtet 2018 gjennomføres 29. mai kl 16.20, i forbindelse med årets boligkonferanse. Sakspapirene kan leses her. Husk at den som skal stemme for din kommune må ha med fullmaktsskjema. Fullmaktskjema 2018  

Uttalelse om forslag fra SSB om å legge ned leiemarkedsundersøkelsen

Av - mar 13, 2018

Tidligere i vinter mottok KBL en henvendelse fra Kommunal- og moderniseringdepartementet om at Statistisk Sentralbyrå vurderte nedleggelse av leiemarkedsundersøkelsen. Fristen for å komme med innspill var kort, og vi fikk ikke vurdert saken fullt ut. Vi har nå vurdert saken nærmere, og har i går sendt en grundigere uttalelse om forslaget hvor vi tar til orde for en utvidelse av undersøkelsen, […]

Vil du bidra i KBL? – valg av nye styremedlemmer i 2018

Av - feb 5, 2018

VALG 2018 På Landsmøtet under boligkonferansen i Tromsø den 25. mai skal det velges nye styremedlemmer. Hvis du er engasjert i det boligsosiale fagområdet og ønsker å bidra til videreutvikling av området, så bli med i KBL styret. Følgende styremedlemmer – roller er på valg for de neste to år: Ketil Wendelboe Aanensen, Oslo – […]

Landsmøtet

Av - jan 4, 2018

Vedlagt er protokoll fra Landsmøtet 2017 som ble gjennomført i Stavanger.   Protokoll Landsmøtet 2017

Årets boligkonferanse er gjennomført i Stavanger – nye styremedlemmer på plass

Av - mai 18, 2017

Den 9. til 11. mai arrangerte KBL sin årlige boligkonferanse for alle landets kommuner. I år var det ca 270 deltakere som bidro til mye erfaringsutveksling, gode innlegg og et hyggelig seminar. Presentasjonene fra konferansen vil snart bli lagt ut på nettsidene. Vi takker alle som bidro til en vellykket konferanse! Under landsmøtet 9. mai […]

Landsmøte 2017 – sakspapirer

Av - apr 24, 2017

Landsmøtet for 2017 ble gjennomført i Stavanger 9.mai 2017 kl.1630-1730. Nye styremedlemmer og ny valgkomite ble valgt. Se protokollen fra landsmøtet: Protokoll Landsmøtet 2017 Valgkomiteens innstilling Landsmøte 2017 saksliste Budsjett Årsrapport

Landsmøtet 2017

Av - jan 31, 2017

KBLs landsmøte avholdes kl. 16.30 den 9. mai 2017 i Stavanger på Clarion Hotel Energy. KBLs medlemmer inviteres med dette til å delta på landsmøtet. I følge vedtektene kan medlemmene i KBL fremme saker som ønskes behandlet på landsmøtet. Frist for innsendelse av saker til styret er 30. mars 2017, dvs. 6 uker før landsmøtet. […]

Landsmøtet 2017 – nye styremedlemmer

Av - jan 23, 2017

9.-11. mai arrangeres neste KBL-konferanse i Stavanger Da blir også KBLs årlige landsmøte gjennomført. En viktig sak på landsmøtet er valg av styremedlemmer. De som står på valg er:  Åsmund Vestad, nestleder, Molde Janne Nyland, kasserer, Larvik Hege Eivik Rasmussen, styremedlem, Bodø Sissel Gjerlaugsen, styremedlem, Sarpsborg Geir Henriksen, varamedlem, Mandal   Flere av de som […]