Boligkonferansen

Program og påmeldingslink til årets største boligkonferanse er klar! Velkommen til Tromsø 29. mai – 31. mai

Velkommen til årets største boligkonferanse. KBL håper å se deg i Tromsø 29. mai til 31. mai. Vi kan lovende et spennende program med aktuelle innlegg som viser hvordan kommunene jobber med å løse boligsosial utfordringer.

Les mer om konferansen her:

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/68030

 

Påmeldingsfrist 15. april 2018

Boligkonferansen 2018

Godt nytt år!

KBL styret er i full gang med å planlegge årets konferanse i vakre Tromsø fra 29.5. 2018 til 31.5.2018. Mange flotte og interesante fordragsholdere har takket ja til å bidra til at dette blir en fin konferanse. Hold av datoene!

 

Boligkonferansen 2017 – Innleggene

Boligkonferansen 2017 er nå historie. Linkene nedenfor gir tilgang til de forskjellige presentasjonene.

Presentasjon KBL: Presentation-2017_HD

Presentasjoner 2. dag, plenum – Bolig og velferd:

Aina Tjosås: Gode lokalsamfunn – får vi det i praksis

Synnøve Seljeflot, Husbanken: Veiviseren.no – et digitalt verktøy for kommunene

Tore Andestad, Molde Kommune: Oppfølging av og tjenester til personer med sammensatt problematikk

Presentasjoner 2. dag, 1. delseminar – Utleie og juridiske virkemidler:

Øystein Sellevold, Stiftelsestilsynet: Forvaltning og styring av boligstiftelser

Knut Magne Wilhelmsen, Stiftelsen kommunale boliger: Benytt boligstiftelser til et godt boligsosialt virkemiddel

Gisle Bozan Johansen, Drammen kommune: Avslutte leieforhold ved endret behov hos leietakere som bor i leiefohold hjemlet i Husleieloven §11.1

Sverre Bugge, Husleietvistutvalget: HTU sitt mandat, regler og prinsipper for fastsettelse av husleier

Kristin Myklebust, Ålesund kommunale eiendom KF: Forhindre utkastelser

Presentasjoner 2. dag, 2. delseminar – Boligfremskaffelse:

Randi Hausberg Bull, Ernst & Young: Fallgruver og muligheter ved momskompensasjon kommunale utleieboliger

Rein Olav Hansen, Bate boligbyggelag i Stavanger: Eldrebølgen kommer – hva kan vi i boligbyggelaget tilby

Snorre Førli og Roger Nilssen, Ringsaker og Oslo kommune: Arbeid med tilvisningsavtaler Innlegg om tilvisningsavtaler KBL 2017

Jimmy Helgesen, Larvik kommune: Aktiv boligrådgivning i Larvik kommune

Erik Thorsen Hirth, Stavanger boligbygg KF:

Kjersti F. Rønningsland, Porsgrunn kommune: Erfaring med egen utleiemegler i Prosgrunn kommune

Presentasjoner 2. dag, 3. delseminar – Oppfølging i bolig for personer i sårbare overganger:

Kjersti S. Nesset, Kriminalomsorgen region Vest:

Elin Frønsdal, Frelsesarmeen Haugesund:

Rita Sele, Sandnes kommune: Bolig med oppfølging i Sandnes kommune

Hanne Navdal Vatnaland, Stavanger kommune: Levekår og oppfølging i utsatte områder

Camilla Marie Hagajore og Sverre Jørgensen, Oslo kommune: Fleksibilitet i booppfølging og sømløse overganger på veien mot egen bolig

Kjetil Wendelboe Aanesen, Oslo kommune: 50 mill til bomiljøarbeid i 2017 – en særskilt satsing på barns oppvekstkår i kommunal bolig

Presentasjoner 2. dag, 4. delseminar –  Boligsosial innovasjon og utvikling:

Øyvind Brådalen og Mikal Råheim, Oslo kommune: Læringsverksted for boligsosial innovasjon

Presentasjoner 3. dag, plenum –Bolig før og nå:

Viggo Norvik, Nova:

Bodil Sivertsen, Sandnes kommune: Boligsosiale utfordringer og vår måte å møte dem på

Knut Ølstad:

Alexander Wright Cappelen, NHH:

Arne Klyve, Bergens Clinic: Vi løfter blikket

Presentasjon neste års konferanse 2018: Velkommen til Tromsø

Årets boligkonferanse er gjennomført i Stavanger – nye styremedlemmer på plass

Den 9. til 11. mai arrangerte KBL sin årlige boligkonferanse for alle landets kommuner. I år var det ca 270 deltakere som bidro til mye erfaringsutveksling, gode innlegg og et hyggelig seminar. Presentasjonene fra konferansen vil snart bli lagt ut på nettsidene. Vi takker alle som bidro til en vellykket konferanse!

Under landsmøtet 9. mai valgte medlemskommunene ny styreleder, nestleder og to styremedlemmer.

Styrets sammensettning er nå som følger:

Ketil Wendelbo Aanensen, leder, Oslo kommune  E-post:  ketilwendelbo.aanensen@byr.oslo.kommune.no

Hege Eivik Rasmussen, nestleder, Bodø kommune  E-post: Hege.Eivik.Rasmussen@bodo.kommune.no

Frank Eriksen, sekretær, Vadsø kommune  E-post: frank.eriksen@vadso-utleieboliger.no

Tone Fostervold, redaktør, Oslo kommune  E-post:  tone.fostervold@vel.oslo.kommune.no

Janne Nyland, kasserer, Larvik kommune  E-post: janne.nyland@larvik.kommune.no

Mariann Dannevig, styremedlem , Lillehammer kommun  E-post: mariann.dannevig@lillehammer.kommune.no

John Dutton, styremedlem , Drammen kommune  E-post:  john.dutton@drammen.kommune.no

Kristin Mjelstad, styremedlem , Bergen kommune

 

Ta gjerne kontakt med en fra styret dersom du ønsker å løfte en sak fra din kommune, eller gi oss saker til nyhetsbrev som kan være aktuelle å dele med andre kommuner.

Vi ønsker også nye kommuner velkomne til å bli medlemmer landsrådet.

Neste års konferanse gjennomføres i Tromsø, fra 29. mai til 31.mai. Hold av datoene allerede nå!

Fullmaktsskjema og innstilling til nye styremedlemmer

Nå er det få dager igjen til KBL konferansen og Landsmøtet.

Husk at dersom det er stedfortreder som skal stemme på Landsmøtet så må fullmaktsskjema fylles ut.

Fullmaktskjema 2017

Valgkomiteen har ferdigstilt sin innstilling til nytt styre.

Vi håper alle medlemskommuner kommer for å stemme, husk at det er anledning til å komme med benkeforslag!

Valgkomiteens innstilling

Velkommen til KBL konferanse i Stavanger 9. -11. mai

KBL gleder seg til årets konferanse i Stavanger hvor vi kan love mange inspirerende innlegg fra et bredt utvalg av landets kommuner. Programmet og link til påmelding finner du under menyen Boligkonferansen. Les Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sin hyggelige hilsen.

 

christine-sagen-helgo_500

Velkommen til Stavanger og KBL-konferansen 2017

Det er et viktig mål for Stavanger kommune å føre en aktiv boligsosial politikk. Ikke for å overta alle utfordringene på feltet, men for på en best mulig måte å legge til rette for at den enkelte på kort eller lang sikt skal kunne klare å løse sitt eget boligbehov. Arbeidet vårt på dette feltet er forankret i boligsosial handlingsplan, som nylig er revidert og nå foreligger i tredje utgave. Visjonen er «Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø».

Med over 133.000 innbyggere er Stavanger regionens største by. Posisjonen vår som energihovedstad har bidratt til at vi har er en utadvendt by med et stort kontaktnett over hele verden. Innbyggerne representerer 181 nasjonaliteter, og over 20 % av befolkningen vår har en annen bakgrunn enn norsk. Det er vi veldig glade for!
Som gjest i Stavanger vil du oppdage at vi har et kompakt og spennende sentrum med et rikt utvalg butikker, og et pulserende uteliv med restauranter i verdensklasse. Hvis du trenger litt frisk luft, kan du rusle kailangs fra oljemuseet til konserthuset. Da vil du oppleve en levende havn hvor det muligens ligger et cruiseskip eller to og fartøy fra olje- og gassindustrien, men hvor det også er god plass til lystbåter.

Jeg håper dere får et hyggelig opphold i Stavanger.

Lykke til!

Christine Sagen Helgø
Ordfører

KBL- konferanse

Neste års KBL konferanse gjennomføres i Stavanger.

Hold av datoene allerede nå: 9. til 11. mai 2017.

Vi gleder oss til å igjen samle kommunene til inspirerende dager om bolig- politikk, – sosiale og økonomiske virkemidler!

bilde-stavanger-jul

Boligkonferansen i 2017

Boligkonferansen i 2017 gjennomføres i mai måned i Stavanger

Styret vil snart sette i gang å planlegge konferansen. Tips til temaer og innledere kan sendes til:

lisa.innbryn@verdal.kommune.no

og

aasmund.Vestad@molde.kommune.no

 

Vi ønsker alle våre medlemskommuner en fortsatt fin høst!

 

 

Landsmøtet 2016

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL LANDSMØTE I KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner, hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus. Under årets boligkonferanse ble landsmøte gjennomført for alle medlemskommuner.

Tid: 6. septmeber 2016 kl. 1630-1730
Sted: Scandic Parken Hotell, Ålesund

Saksliste: Landsmøte – saksliste

Sakspapirer:

Årsberetning 2015: Årsberetning 2015

Regnskap 2015: Årsrapport 2015

Revisors godkjenning 2015: Revisors beretning

Budsjett 2016: Oversikt regnskap og budsjett

Samarbeidsavtale med Husbanken: Samarbeidsavtale Husbanken – KBL

Avtale med Via Egencia: Avtale me Via Egencia – KBL

Fullmaktsskjema:Fullmaktskjema

Protokoll etter gjennomført lansmøte: protokoll-fra-landsmotet-2016

 

Vi takker for vell gjennomført boligkonferanse i Ålesund

Den 6. til 8. september gjennomførte KBL årets boligkonferanse i Ålesund. I år var det over 300 deltakere og mange gode innledere som delte av sin boligsosiale- og økonomiske kunnskap.

Presentasjonene fra innlederne vil så snart disse er kvalitetssikret legges ut på nettsidene.

Tusen takk til alle som bidro til at dette ble tre flotte boligdager!

 

1094 1084 1080 1085