Archives for admin

Regionsseminar for Agder kommunene 11 desember 2018

 

Velkommen til KBL`s regionseminar for Agder kommunene tirsdag ? 11 desember på Rosfjord strandhotell ? (Kl 10.00 – 15.00) i Lyngdal.
Program er vedlagt i egen fil?. For spørsmål og påmelding, send e-post til post@kbl.kommune.no eller goril.onarheim@lyngdal.kommune.no

Har du lyst til at KBL skal holde seminar i din region? Send ? til post@kbl.kommune.no, så kontakter vi deg.

 

Program 11 desember

Vil du bli med i KBL styret?

Vi trenger forslag til nye styremedlemmer som kan tiltre i løpet av 2018. Dette da styreleder har fått ny jobb i Husbanken og må gå ut av styret når han tiltrer stilling i staten.

Nestleder har desverre også meldt at hun må trekke seg.

Dersom du har lyst til å sitte i KBL styret som leder eller nestleder, så send en e-post til valgkomiteen ved leder: janne.nyland@larvik.kommune.no

Ekstaordinært landsmøte vil bli gjennomført i november. Mer informasjon rundt landsmøtet vil bli tilsendt medlemskommunene.

Presentasjonene fra boligkonferansen i Tromsø 29.-31. mai 2018

Vi takker alle deltakere, innledere og andre medvirkende for en strålende konferanse i Tromsø for 2 måneder siden. Presentasjonene har latt vente litt på seg, men her er de fleste av dem. Vi mangler noen, og vil oppdatere denne siden når/hvis vi får inn siste rest. Vi ønsker dere ellers en strålende sensommer og høst!

Dag 1:

 

Dag 2:

Delseminar 1:

Delseminar 2:

Delseminar 3:

Plenum:

 

Dag 3:

Boligkonferansen 2019 blir i Bergen

Vi gleder oss til neste års boligkonferanse, som blir i selveste Bergen! Her kan du se den vakre introfilmen fra byen!

Klikk gjerne på at du deltar på konferansen på vårt Facebook-arrangement!

Landsmøtet og valgresultat

Et knippe nye og avtroppende styre- og varamedlemmer

Et knippe nye og avtroppende styre- og varamedlemmer umiddelbart etter boligkonferansens slutt.

KBL avholdt som vanlig landsmøte i forbindelse med boligkonferansen, 29. mai 2018.

Det ble gjennomført valg av styre og varamedlemmer.

Styret for kommende periode er som  følger

Leder: Ketil Wendelbo Aanensen, Oslo (2 år. Gjenvalg)
Nestleder: Hege Eivik Rasmussen, Bodø (ikke på valg, 1 år igjen)
Sekretær: Lise Henriette Rånes, Bodø (2 år)
Kasserer: Kristin Mjelstad, Bergen (1 år, trer inn for Janne Nyland som trekker seg)
Redaktør: Rita Karin Sele, Sandnes (2 år)
Styremedlem: Alise Vea, Haugesund (1 år, trer inn for Kristin Mjelstad som er ny kasserer)
Styremedlem: Mariann Dannevig (ikke på valg)
Styremedlem: Robin Brynildsen, Sarpsborg (2 år)
1. vara: Trine Dønhaug, Oslo (1 år, trer inn for Rita Karin Sele som er ny redaktør)
2. vara: Gøril Onarheim, Lyngdal (2 år)
3. vara: Margrethe Stornes Iversen, Asker (ikke på valg, 1 år igjen)

Valgkomite for landsmøteperioden blir:
Janne Nyland, Larvik
Tone Fostervold, Oslo
Charlotte Knutsen Halgunset, Trondheim
Vara: Frank Eriksen, Vadsø

Vi ønsker å takke avtroppende styremedlemmer og valgkomiteen for sitt gode arbeid!

Sakspapirer til landsmøtet 2018

Landsmøtet 2018 gjennomføres 29. mai kl 16.20, i forbindelse med årets boligkonferanse. Sakspapirene kan leses her.

Husk at den som skal stemme for din kommune må ha med fullmaktsskjema. Fullmaktskjema 2018

 

Påmeldingsfrist til KBL konferansen i Tromsø

Husk at fristen til å melde seg på årets store boligkonferanse i Tromsø er innen fredag 13. april. Til nå har 190 personer meldt seg på!
Vi gleder oss til flotte dager sammen med kommunene i slutten av mai. Meld deg på du også! 

 

Årets boligsosiale pris! Statens pris for 2018

Det ønskes mange kandidater til årets boligsosiale pris!

Hvem er best i landet på boligsosialt arbeid?

Kjenner du til kommuner, organisasjoner eller andre som gjør en strålende jobb med å finne gode boliger og skape gode bomiljøer for mennesker som trenger hjelp på boligmarkedet? De kan delta i konkurransen om en gjev hederspris!

Prisen for boligsosialt arbeid deles ut i Oslo for fjerde gang i 2018.

Frist for å melde inn forslag er 20. april.

Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Les mer her: https://husbanken.no/boligsosialt-arbeid/statens-pris-for-boligsosialt-arbeid-intro/

 

Uttalelse om forslag fra SSB om å legge ned leiemarkedsundersøkelsen

Tidligere i vinter mottok KBL en henvendelse fra Kommunal- og moderniseringdepartementet om at Statistisk Sentralbyrå vurderte nedleggelse av leiemarkedsundersøkelsen. Fristen for å komme med innspill var kort, og vi fikk ikke vurdert saken fullt ut. Vi har nå vurdert saken nærmere, og har i går sendt en grundigere uttalelse om forslaget hvor vi tar til orde for en utvidelse av undersøkelsen, snarere enn en nedleggelse.

Program og påmeldingslink til årets største boligkonferanse er klar! Velkommen til Tromsø 29. mai – 31. mai

Velkommen til årets største boligkonferanse. KBL håper å se deg i Tromsø 29. mai til 31. mai. Vi kan lovende et spennende program med aktuelle innlegg som viser hvordan kommunene jobber med å løse boligsosial utfordringer.

Les mer om konferansen her:

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/68030

 

Påmeldingsfrist 15. april 2018